Thor Gotaas - Forfatter - Lydbøker - Fabel


Forfatter
Thor Gotaas

Thor Gotaas sine bøker kategoriseres som kulturhistoriske med folklorisk vinkling. Karakterene i bøkene hans er ofte de som ikke lever et vanlig A4-liv .

Bøkene gir et dypdykk i folkelig kultur, både om det seriøse og kuriøse. Han har skrevet bøker om blant annet skiløpere, loffere, sjømenn og tatere, alle med detaljstudier for å søke ny historisk innsikt i hvordan utviklingen gjennom årene har vært.

Thor Gotaas er utdannet cand.philol. fra Universitetet i Oslo med hovedfag i folkloristikk.
 

Lydbøker av Thor Gotaas
Thor Gotaas
Thor Gotaas
Thor Gotaas
Thor Gotaas
Laste mer