Vilkår

Brukervilkår for Fabel

Brukervilkårene nedenfor utgjør kontoavtalen du («Kunden») inngår med FABEL når du oppretter en brukerkonto hos FABEL. Disse vilkårene fastsetter betingelsene for din bruk av lydboktjenesten FABEL («Tjenesten»), levert av Fabel Lyd AS («Fabel Lyd»). 

Som bruker hos FABEL har du tilgang til lydbøker og lydserier fra FABEL avhengig av abonnementstype. Alle brukere har, uavhengig av abonnementstype, tilgang til å utforske hele vårt utvalg, tilgang til alle appens funksjoner som favorittmerking av lydbøker, mulighet til å lage bokhyller, bruke profiler, benytte sovefunksjonen, samt at man har tilgang til bøker man har kjøpt. 

Uten et aktivt abonnement kan brukerkontoen gi brukeren tilgang til et utvalg lydbøker og lydserier, tidligere kjøpte bøker, alle appens funksjoner og muligheten til prøvelytting av hele utvalget. 

Tjenesten er tilgjengelig for personer med et norsk mobiltelefonnummer. Du må være over 18 år, eller ha samtykke fra foresatte, for å opprette en brukerkonto. 

Ved vesentlige endringer av brukervilkårene vil FABEL varsle deg. 

  Prisene for våre abonnement er oppgitt på FABELs nettsider. Betalingen skjer i henhold til de valgte produkter og betalingsvilkår ved kjøp av abonnement.

  Abonnementet betales månedlig og forskuddsvis og varer inntil du velger å si opp abonnementet. Du vil fortsatt ha tilgang til din brukerkonto etter oppsigelse av abonnement, og denne kontoavtalen gjelder inntil du avvikler din konto.

  Du velger selv betalingsmetode blant de til enhver tid gjeldende betalingsalternativene. Dersom du har registrert kredittkort og dette ikke kan trekkes, vil FABEL forsøke å trekke beløpet inntil 7 dager. Hvis beløpet fortsatt ikke kan trekkes vil du miste tilgang til tjenesten.

  Du plikter å følge betalingsleverandørens vilkår ved bruk av tredjeparts betalingsløsninger.

  Avtaleforholdet oppstår idet du får tilgang til Tjenesten.

  Eventuelle prisendringer kommuniseres til de brukerne som er berørt. Varslede prisendringer vil tidligst gjøres gjeldende 30 dager etter at skriftlig varsel er gitt. Dersom du fortsetter bruken av Tjenesten etter at en slik varslet prisendring er tredd i kraft, anses dette som samtykke til den nye prisen. Du vil ikke bli belastet prisøkninger dersom endringene trer i kraft i oppsigelsestiden.

  Alle priser inkluderer merverdiavgift.

  Prisen inkluderer ikke eventuelle avgifter på datatrafikk som din internett- eller mobiloperatør pålegger deg i sin avtale. Du er ansvarlig for å gjøre seg kjent med datatrafikkprisene som gjelder ved bruk av ditt mobilabonnement.

  I overensstemmelse med Lov om opplysningsplikt og angrerett m.m. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) har du 14 dagers angrerett på kjøp regnet fra og med den dato kjøpet registreres hos FABEL.

  Angreretten anses som ugyldig så snart du påbegynner en lydbok fra FABELS tjenester.

  Dersom du angrer kjøpet, skal dette meldes skriftlig til FABEL via kontaktskjemaet på fabel.no/kundeservice eller på e-post adresse til [email protected] innen 14 dager etter opprettelsen av abonnementet.

   Brukerkontoen hos FABEL opprettholdes inntil den avsluttes av deg.

   Abonnement på Tjenesten løper inntil oppsigelse. Oppsigelse skal skje senest dagen før en ny periode påbegynnes – hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.

   E-post eller SMS som FABEL sender deg anses å være kjent for deg innen tre dager etter avsendelse.

   FABEL forbeholder seg retten til å foreta endringer av innhold og funksjoner i et abonnement. Slike endringer kan blant annet gjelde hvorvidt det er mer enn én brukerlisens knyttet til abonnementet. Endringer kan også gjelde hvilke tekniske plattformtyper abonnementet kan benyttes på. FABEL vil kommunisere endringene til Kunden senest 30 dager før endringene trer i kraft.

   Dersom produktutvikling tilsier at et gitt abonnement må utfases, vil FABEL forbeholde seg retten til å flytte eksisterende brukere av gitt abonnement over på et annet abonnement. Utfasing av et abonnement og flytting til et annet kan også komme som en konsekvens av vurderinger FABEL kontinuerlig foretar for å sikre og videreutvikle en god kundeopplevelse. I slike tilfeller vil FABEL kommunisere endringene senest 30 dager før endringen trer i kraft. Med mindre du sier opp abonnementet løper abonnementet videre med de endringene, og innenfor de tidsrammene, som du har blitt informert om.

   For oppsigelse av abonnementet, gå til www.fabel.no og logg inn. Gå deretter til Min Konto, klikk på Mitt Abonnement og velg Avbestill.

    Dersom du ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold på FABELs side, kan FABEL stoppe tilgangen til Tjenesten. Dersom det oppstår vesentlig mislighold av avtalen, og dette ikke skyldes forhold på FABELs side, kan FABEL heve avtalen.

    Informasjon knyttet til deg, som er tilgjengeliggjort av deg eller gjennom din bruk av Tjenesten, kan benyttes til drift, fremstilling, forbedring og leveranse av Tjenesten, og til å foreta stikkprøver for å undersøke hvorvidt vilkårene som gjelder for ditt abonnement, herunder med hensyn til antall samtidige avspillinger, overholdes. Videre kan slik informasjon benyttes i forbindelse med intern statistikk og i videreutviklingsøyemed.

    Du gir FABEL rett til å innhente nødvendig teknisk informasjon fra teleoperatører, nettverksleverandører og lignende i den hensikt å kunne tilby Tjenesten. Teknisk informasjon skal blant annet inkludere mobilnummer, IP-adresse og terminaltype. Slik informasjon distribueres ikke til tredjepart med mindre dette er tillatt i henhold til norsk lov.

    FABEL har rett til å kommunisere elektronisk med deg via e-post og SMS med informasjon om tilbud, endringer eller annet som omhandler Tjenesten, så lenge du har en kontoavtale. Du kan imidlertid velge bort markedsføring på mobil og e-post. Selv om du velger å avmelde deg fra markedsføring i disse kanalene vil vi fortsatt kunne sende deg kommunikasjon knyttet til avtaleforholdet med Fabel. Dette kan inkludere, men er ikke begrenset til, oppdateringer om tjenesten, betalingsingsinformasjon og andre nødvendige administrasjonsbeskjeder. FABEL kan også henvende seg til deg på Tjenestens nettsted.

    Vi vil kunne gi deg personlig tilpasset markedsføring, basert på din lytteratferd, hvordan du har brukt våre tjenester, samt responderer på vår kommunikasjon, for bedre tilpasning til dine behov og interesser.

    Tjenesten leveres som den er og FABEL forbeholder seg retten til å endre Tjenestens funksjonalitet og innhold fortløpende.

    På bakgrunn av Tjenestens tekniske karakter kan ikke begrensede tekniske problemer med Tjenesten utelukkes. Slike problemer innebærer ikke vesentlig mislighold av avtalen mellom partene. FABEL forbeholder seg retten til ikke lenger å støtte enkelte mobile håndsett som tidligere har vært støttet. Oppdateringer av Tjenesten vil kunne forekomme og vil bli søkt gjennomført uten tjenesteavbrudd.

    FABEL har rett til helt eller delvis å overdra sine rettigheter og forpliktelser til tredjepart. Abonnement på Tjenesten løper inntil oppsigelse. Oppsigelse skal skje senest dagen før en ny periode påbegynnes – hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.

     Både innholdet i Tjenesten (bøkene) og rettighetene til innholdet tilhører Fabel Lyd eller tredjeparter. Du kan bare benytte Tjenesten til privat og personlig bruk. Kopiering, videresalg, markedsføring eller annen kommersiell bruk av innholdet er forbudt med mindre du innhenter skriftlig forhåndssamtykke fra de respektive rettighetshaverne.

     Du har tillatelse til å bruke innholdet fra Tjenesten utelukkende på enheter eller systemer som enten tilhører deg personlig, eller som du har en leieavtale for, forutsatt at disse enhetene eller systemene er teknisk kompatible med Fabels system for beskyttelse av innhold.

     Visse av Tjenestens komponenter kan nødvendiggjøre midlertidig lagring av innhold (”offline mode”) på ulike plattformer. Så lenge du har gyldig tilgang til et abonnement, har du også tilgang til det midlertidig lagrede innholdet. Du har bare lov til å tilegne deg tilgang til slikt innhold via mekanismer som er naturlig tilgjengelige via Tjenesten, og du har ikke lov til å kopiere eller gjøre dette innholdet tilgjengelig utenfor Tjenesten.

     Du forplikter deg til å overholde rettighetsbegrensningene som gjelder for Tjenestens innhold, samt Tjenestens øvrige vilkår. Du skal ikke kopiere eller offentliggjøre innhold fra Tjenesten. Det er heller ikke tillatt å foreta flere samtidige avspillinger enn abonnementet tillater, eller omgå tekniske mekanismer i Tjenesten som har som formål å beskytte innhold. Brukernavn og passord er personlig, og må ikke deles med andre.

     Du er ansvarlig for at opplysningene som ble oppgitt ved registrering er korrekte, samt at den oppgitte e-postadressen er korrekt og aktiv.

     Du har plikt til å endre dine personlige opplysninger på fabel.no, f.eks. ved opprettelse av ny e-postadresse eller endring av mobiltelefonnummer.

      Tvister som oppstår mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet om en minnelig ordning, kan tvisten bringes inn for de alminnelige domstoler. Uenigheter kan bringes inn for Forbrukerrådet såfremt saken oppfyller vilkårene for dette.

       

      Personvernerklæring

      Fabel Lyd AS, heretter omtalt ved merkenavnet Fabel, er opptatt av å håndtere dine personopplysninger på en trygg og sikker måte, i tråd med gjeldende regelverk. Nedenfor finner du informasjon om hvordan vi håndterer personopplysninger som vi innhenter fra brukere av nettsidene våre og i annen kommunikasjon med oss. 

      Bruk av tjenesten vår reguleres nærmere av brukeravtalen. 

      Fabel er behandlingsansvarlig for personopplysningene som vi behandler. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss dersom du har spørsmål vedrørende vår behandling av personopplysninger.

      • Vi samler inn opplysninger for å kunne registrere deg som påmeldt til nyhetsbrev, sende deg informasjon om våre tjenester og aktiviteter, for reklamasjoner og i andre sammenhenger for å kunne besvare henvendelser. Vi samler også inn opplysninger i forbindelse med våre avtaler med leverandører og andre samarbeidspartnere. Vi behandler følgende personopplysninger i denne sammenheng: Navn, epostadresse, telefonnummer, adresse, samt øvrige opplysninger som er oppgis ved henvendelser til oss eller er nødvendige for å følge opp henvendelser eller utføre aktiviteter eller tjenester.

      • Det er frivillig for deg å gi oss dine personopplysninger, men dersom vi ikke får de nødvendige opplysningene kan det hende vi ikke vil være i stand å besvare dine henvendelser.

      • Vi bruker informasjonskapsler (cookies) på nettsidene våre. Informasjonskapsler brukes primært for å måle trafikk og optimalisere tjenesten. Se mer om vår bruk av informasjonskapsler her.

      • Vi anvender også informasjonskapsler gjennom vår tilstedeværelse i sosiale medier. Når du besøker våre sider i sosiale medier samler den sosiale mediekanalen inn personopplysninger som benyttes til å utarbeide statistikk og markedsføring gjennom den sosiale kanalen. Fabel har ikke tilgang til de personopplysningene som samles inn, men vi får tilgang til anonymisert statistikk som er utarbeidet av den sosiale mediekanalen på basis av de innsamlede opplysningene.

      I enkelte tilfeller vil vi overføre personopplysninger til våre samarbeidspartnere og leverandører, som for eksempel IT-leverandører, markedsføringsbedrifter, tilbydere av kundetilfredshetsundersøkelser, utstedere av nyhetsbrev etc. Disse mottakerne behandler personopplysninger på våre vegne og kun i samsvar med våre instrukser.

      Vi vil også kunne utlevere dine opplysninger til eksterne tredjeparter dersom det er påkrevd ved lov. eller inngår som en del av eksempelvis en konkurranse hvor du deltar. Dette kan være offentlige myndigheter som fører tilsyn med markedsføring med videre.

      Vi lagrer aldri personopplysninger lenger enn det som er nødvendig for det formål opplysningene ble samlet inn for. Vi vil enten permanent anonymisere eller på sikkert vis slette de av dine personopplysninger som vi ikke lenger har behov for.

      Som registrert har du, med visse forbehold, rett til:

      • Å få Fabels bekreftelse på om personopplysninger om deg behandles, og, dersom det er tilfellet, innsyn i personopplysningene og informasjon om behandlingen;
      • Å få eventuelle uriktige personopplysninger om deg selv korrigert av Fabel uten ugrunnet opphold, og å få ufullstendige personopplysninger komplettert;
      • Å få personopplysninger om deg selv slettet:
      • Å motta personopplysninger om deg selv som du har gitt til Fabel og å overføre disse til en annen behandlingsansvarlig uten at Fabel hindrer dette;
      • Å protestere mot behandlingen av personopplysninger om deg selv;
      • Å klage på behandlingen til tilsynsmyndigheten (i Norge: Datatilsynet); og
      • Å når som helst trekke tilbake et eventuelt samtykke gitt til Fabel.

       

      • Fabel benytter seg ikke av automatiserte avgjørelser.

      Denne personvernerklæringen ble sist oppdatert 5. juni 2019. Vi forbeholder oss retten til å endre den fra tid til annen og oppfordrer deg til å gjøre deg kjent med innholdet i erklæringen med jevne mellomrom.

      Dersom du har spørsmål til innholdet i denne erklæringen, ønsker å utøve dine rettigheter eller har andre henvendelser, er du velkommen til å kontakte oss på epost [email protected].

       

      Oslo, 7. mars 2024
      Fabel Lyd AS