Vilkår

Brukervilkår Fabel

1. Innledning
 • Som abonnent hos FABEL har du tilgang til lydbøker fra FABEL så lenge ditt abonnement er aktivt.
 • Medlemsvilkårene nedenfor utgjør avtalen du inngår med FABEL når du starter ditt abonnement hos FABEL og fastsetter vilkårene som gjelder for sluttbruker («Kunden») i forbindelse med dennes bruk av boktjenesten FABEL («Tjenesten»). Tjenesten leveres av Lydbokforlaget AS («Lydbokforlaget»).
 • Som del av Tjenesten regnes alle tjenester levert av Lydbokforlaget som har en naturlig tilknytning til abonnementstjenesten FABEL. Dette inkluderer blant annet applikasjoner for mobiltelefoner og andre håndholdte innretninger (heretter «Mobile enheter»). Utdypende informasjon om Tjenesten finner du på www.fabel.no
 • Tjenesten er bare tilgjengelig for personer som er registrert med et norsk mobiltelefonnummer. Det er en forutsetning for tilgang til Tjenesten at Kunden er over 18 år eller har fått samtykke fra foresatte.
 • FABEL kan endre gjeldende brukervilkår ved å annonsere en oppdatert versjon på Tjenestens nettside. Slike endringer vil også kommuniseres til Kunden i form av en direkte henvendelse eller ved at Kunden varsles om endringene ved neste gangs bruk av Tjenesten. En eventuell fortsatt bruk av Tjenesten anses som Kundens aksept av de reviderte vilkårene.
3. Angrerett
 • I overensstemmelse med Lov om opplysningsplikt og angrerett m.v. ved fjernsalg og salg utenfor fast utsalgssted (angrerettloven) har abonnenten 14 dagers angrerett på kjøp regnet fra og med den dato kjøpet registreres hos FABEL.
 • Angreretten anses som ugyldig så snart abonnenten påbegynner en bok fra FABELS tjenester.
 • Hvis abonnenten angrer kjøpet, skal dette meldes skriftlig til FABEL via kontaktskjemaet på www.fabel.no eller til følgende e-post adresse: [email protected] innen 14 dager etter opprettelsen av abonnementet.
4. Medlemskap og abonnement
 • Abonnement på Tjenesten løper inntil oppsigelse. Oppsigelse skal skje senest dagen før en ny periode påbegynnes – hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.
 • E-post eller SMS som FABEL sender til abonnentens anses som å være kjent for abonnenten innen tre dager etter avsendelse.
 • FABEL forbeholder seg retten til å foreta endringer av elementene i et abonnement. Slike endringer kan blant annet gjelde hvorvidt det er mer enn én brukerlisens knyttet til abonnementet. Endringer kan også gjelde hvilke tekniske plattformtyper abonnementet kan benyttes på. FABEL vil kommunisere endringene til Kunden senest 30 dager før endringene trer i kraft. Med mindre Kunden sier opp abonnementet, løper abonnementet videre med de endringene Kunden har blitt informert om.
 • For oppsigelse av abonnementet, gå til www.fabel.no og logg inn. Gå deretter til Min Side, klikk på Mitt Abonnement og velg Avbestill.
5. Fabels plikter og rettigheter
 • Dersom Kunden ikke betaler eller oppfyller de øvrige pliktene etter avtalen, og dette ikke skyldes forhold på FABELs side, kan FABEL suspendere tilgangen til Tjenesten. Dersom det oppstår vesentlig mislighold av avtalen, og dette ikke skyldes forhold på FABELs side, kan FABEL heve avtalen.
 • Informasjon knyttet til Kunden eller dennes bruk av Tjenesten kan benyttes til drift, fremstilling, forbedring og leveranse av Tjenesten. Videre kan slik informasjon benyttes i forbindelse med intern statistikk og i videreutviklingsøyemed.
 • Kunden gir FABEL rett til å innhente nødvendig teknisk informasjon fra teleoperatører, nettverksleverandører og lignende i den hensikt å kunne tilby Tjenesten. Teknisk informasjon skal blant annet inkludere mobilnummer, IP-adresse og terminaltype. Slik informasjon skal ikke distribueres til tredjepart med mindre dette er tillatt i henhold til norsk lov.
 • FABEL har rett til å kommunisere med abonnenter via e-post, telefon, SMS eller MMS med informasjon om tilbud, endringer eller annet som omhandler Tjenesten. Kunden kan imidlertid velge å reservere seg mot markedsføring på mobil og e-post. FABEL kan også henvende seg til Kunden på Tjenestens nettsted.
 • Tjenesten leveres som den er og FABEL forbeholder seg retten til å endre Tjenestens funksjonalitet og innhold fortløpende.
 • På bakgrunn av Tjenestens tekniske karakter kan ikke begrensede tekniske problemer med Tjenesten utelukkes. Slike problemer innebærer ikke vesentlig mislighold av avtalen mellom partene. FABEL forbeholder seg retten til ikke lenger å støtte enkelte mobile håndsett som tidligere har vært støttet. Oppdateringer av Tjenesten vil kunne forekomme og vil bli søkt gjennomført uten tjenesteavbrudd.
 • FABEL har rett til helt eller delvis å overdra sine rettigheter og forpliktelser til tredjepart. Abonnement på Tjenesten løper inntil oppsigelse. Oppsigelse skal skje senest dagen før en ny periode påbegynnes – hvis ikke fornyes abonnementet automatisk.
6. Abonnentens ansvar
 • Både innholdet i Tjenesten (bøkene) og rettighetene til innholdet tilhører Lydbokforlaget eller tredjeparter. Kunden kan bare benytte Tjenesten til privat og personlig bruk. Kopiering, videresalg, deling av konto, markedsføring eller annen kommersiell bruk av innholdet er forbudt med mindre Kunden innhenter skriftlig forhåndssamtykke fra de respektive rettighetshaverne. Innholdet i Tjenesten kan bare anvendes på plattformer som Kunden eier eller leier og som er kompatible med det tekniske beskyttelsessystemet.
 • Visse av Tjenestens komponenter kan nødvendiggjøre midlertidig lagring av innhold (”offline mode”) på ulike plattformer. Så lenge Kunden har gyldig tilgang til abonnementet, har Kunden også tilgang til det midlertidig lagrede innholdet. Kunden har bare lov til å tilegne seg tilgang til slikt innhold via mekanismer som er naturlig tilgjengelig via Tjenesten, og Kunden har ikke lov til å kopiere eller gjøre dette innholdet tilgjengelig utenfor Tjenesten.
 • Kunden forplikter seg til å overholde rettighetsbegrensningene som gjelder for Tjenestens innhold. Foruten at Kunden ikke skal kopiere eller offentliggjøre innhold fra Tjenesten, betyr dette at blant annet at Kunden ikke skal omgå tekniske mekanismer i Tjenesten som har som formål å beskytte innhold eller overdra brukernavn og passord til andre.
 • Abonnenten er ansvarlig for at opplysningene som ble oppgitt ved registrering er korrekte, samt at den oppgitte e-postadressen er korrekt og aktiv.
 • Abonnenten har plikt til å endre sine personlige opplysninger hos fabel.no, f.eks. ved opprettelse av ny e-postadresse eller endring av mobiltelefonnummer.
7. Tvisteløsninger
 • Tvister som oppstår mellom partene skal søkes løst i minnelighet. Hvis partene ikke kommer til enighet om en minnelig ordning, kan tvisten bringes inn for de alminnelige domstoler. Abonnenten kan bringe saken inn for Forbrukerrådet såfremt saken oppfyller vilkårene for dette.

Fant du ikke det du lurte på?

Vi er her for å hjelpe deg. Send en e-post så hjelper vi deg så fort vi kan. I enkelte perioder må det påberegnes noe lengre svartid.

Våre åpningstider er mandag-fredag mellom klokken 09.00 til 16.00.

 

[email protected]

 

Oslo, april 2017 
Lydbokforlaget