Tambar på eventyr – Fabel 
Tambar på eventyr

Tor Åge Bringsværd
Tor Åge Bringsværd
Tor Åge Bringsværd