Hva er – Fabel 
Hva er

Jannicke Wiel
Espen Dietrichs
Jørgen G. Bramness
Jon Martin Sundet
Matti Goksøyr
Geir Hestmark
Gunn Helene Engelsrud
Njål Høstmælingen
Øyvind Østerud
Carl-Erik Grenness
Jens Kjeldsen
Arne Johan Vetlesen
Paul Moxnes
Lars Fr. H. Svendsen
Pål Johan Karlsen
Ingvild Sælid Gilhus
Sindre Bangstad
Cathrine Holst
Jan Ketil Arnulf
Geir Ulfstein
Fredrik Engelstad