Hva er – Fabel 
Hva er

Jannicke Wiel
Espen Dietrich
Jørgen G. Bramness
Jon Martin Sundet
Matti Goksøyr
Geir Hestmark
Gunn Engelsrud
Njål Høstmælingen
Øyvind Østerud
Carl-Erik Grenness
Jens E. Kjeldsen
Arne Johan Vetlesen
Paul Moxnes
Lars Fr. H. Svendsen
Pål Johan Karlsen
Ingvild Sælid Gilhus
Sindre Bangstad
Cathrine Holst
Jan Ketil Arnulf
Geir Ulfstein
Fredrik Engelstad