Barnetimen for de minste – Fabel 
Barnetimen for de minste