Årstids-encyklopedien – Fabel 
Årstids-encyklopedien