Om Forfatter
Cecilie Hellestveit
Cecilie Hellestveit er fredsforsker med lang fartstid fra forskningsinstitusjoner i inn- og utland (PRIO, SMR, IKOS, ILPI). Hun har en juridisk doktorgrad om folkerett og borgerkriger. Hennes andre faglige ekspertisefelt er utviklingen i Midtøsten. Hun har lang felterfaring, og har vært tilknyttet Rafik Hariri-senteret for Midtøsten ved Atlantic Council i Washington. Hun var skribent for Morgenbladet og Dagens Næringsliv i en årrekke.
 
Lydbøker med Cecilie Hellestveit


Kjøp 149 kr
Abonnement