Jordboka for hagen - Dag Jørund Lønning - Sport og fritid Lydbok | Fabel


Jordboka for hagen
 

Jordboka for hagen
 

Språk: Nynorsk
Utgitt: 09.06.2024
ISBN: 9788248935384
Vil du at hagen skal vere frodig og frisk, ein stad der blomar kjem kvart år av seg sjølv, der fuglar og insekt finn mat? Nøkkelen ligger under føtene dine. I ei lita skei med mold kan det finnast fleire levande vesen enn det finst menneske på jorda. I Jordboka for hagen kan du lære om alt som skjer i molda, og om korleis du kan laga god mold, slik naturen sjølv lagar han. Dag Jørund Lønning er rektor ved Høgskulen for grøn utvikling, og har lang erfaring med sin eigen hage. Han viser deg korleis hagen kan bli regenerativ: Ein stad er alt veks av seg sjølv, upåverka av tørke og regn. Du slepp å kjøpa kunstgjødsel og dyr «mold» som eigentleg er torv, du slepp å køyre vekk hageavfall. Hagen er kobla på det underjordiske nettverket der kanskje så mykje som 95 prosent av alle artar på jorda bor.
 

Vis mer
Vil du at hagen skal vere frodig og frisk, ein stad der blomar kjem kvart år av seg sjølv, der fuglar og insekt finn mat? Nøkkelen ligger under føtene dine. I ei lita skei med mold kan det finnast fleire levande vesen enn det finst menneske på jorda. I Jordboka for hagen kan du lære om alt som skjer i molda, og om korleis du kan laga god mold, slik naturen sjølv lagar han. Dag Jørund Lønning er rektor ved Høgskulen for grøn utvikling, og har lang erfaring med sin eigen hage. Han viser deg korleis hagen kan bli regenerativ: Ein stad er alt veks av seg sjølv, upåverka av tørke og regn. Du slepp å kjøpa kunstgjødsel og dyr «mold» som eigentleg er torv, du slepp å køyre vekk hageavfall. Hagen er kobla på det underjordiske nettverket der kanskje så mykje som 95 prosent av alle artar på jorda bor.
 

Vis mer
Språk: Nynorsk
Utgitt: 09.06.2024
ISBN: 9788248935384

Språk: Nynorsk
Utgitt: 09.06.2024
ISBN: 9788248935384
Vil du at hagen skal vere frodig og frisk, ein stad der blomar kjem kvart år av seg sjølv, der fuglar og insekt finn mat? Nøkkelen ligger under føtene dine. I ei lita skei med mold kan det finnast fleire levande vesen enn det finst menneske på jorda. I Jordboka for hagen kan du lære om alt som skjer i molda, og om korleis du kan laga god mold, slik naturen sjølv lagar han. Dag Jørund Lønning er rektor ved Høgskulen for grøn utvikling, og har lang erfaring med sin eigen hage. Han viser deg korleis hagen kan bli regenerativ: Ein stad er alt veks av seg sjølv, upåverka av tørke og regn. Du slepp å kjøpa kunstgjødsel og dyr «mold» som eigentleg er torv, du slepp å køyre vekk hageavfall. Hagen er kobla på det underjordiske nettverket der kanskje så mykje som 95 prosent av alle artar på jorda bor.
 

Vis mer
Vil du at hagen skal vere frodig og frisk, ein stad der blomar kjem kvart år av seg sjølv, der fuglar og insekt finn mat? Nøkkelen ligger under føtene dine. I ei lita skei med mold kan det finnast fleire levande vesen enn det finst menneske på jorda. I Jordboka for hagen kan du lære om alt som skjer i molda, og om korleis du kan laga god mold, slik naturen sjølv lagar han. Dag Jørund Lønning er rektor ved Høgskulen for grøn utvikling, og har lang erfaring med sin eigen hage. Han viser deg korleis hagen kan bli regenerativ: Ein stad er alt veks av seg sjølv, upåverka av tørke og regn. Du slepp å kjøpa kunstgjødsel og dyr «mold» som eigentleg er torv, du slepp å køyre vekk hageavfall. Hagen er kobla på det underjordiske nettverket der kanskje så mykje som 95 prosent av alle artar på jorda bor.
 

Vis mer
Språk: Nynorsk
Utgitt: 09.06.2024
ISBN: 9788248935384