Olaf Berg - Fabel
Forfatter
Olaf Berg

Olaf Berg ble født i Steinkjer i 1855, og han ble etter hvert en av de mest markante skikkelser i byen. Han huskes best som "Stor-lygar'n", men han var utvilsomt en dypt seriøs mann når dette krevdes - både i forretningslivet og de mange aktiviteter han tok del i. Olaf Berg må nærmest ha levd to liv i en periode.

På den ene siden var han en aktet fargermester og byborger, på den andre siden en skrønemaker og løgnhals som skapte noe av den mest folkelige litteraturen som finnes! Olaf Berg døde i 1946, 90 år gammel.
 

Lydbøker av Olaf Berg
Olaf Berg
129 kr
Kjøp