Samenes historie fram til 1750 - Lars Ivar Hansen - Samfunn og historie Lydbok | Fabel


Lyst til å kjøpe lydboka?

Kjøp for 599 kr *

Samenes historie fram til 1750
 
Hør den i Fabel-appen
*Denne lydboka kan strømming av deg som er Fabel-abonnent.

Samenes historie fram til 1750
 
Hør den i Fabel-appen
*Denne lydboka kan strømming av deg som er Fabel-abonnent.

Spilletid: 12:38:00
Serietittel: Samenes historie
Språk: Bokmål
Utgitt: 09.08.2022
ISBN: 9788202769932
Forfatterne diskuterer inngående aktuelle spørsmål som tilkomst av samisk etnisitet, eksistensen av samiske rettigheter til områder og ressurser, tamreindriftens oppkomst og prosessen rundt kristningen av samene. De forteller hvordan den samiske historien er preget av endring og geografisk variasjon, men også av vedvarende tradisjoner og fellestrekk. I varierende grad har samene alltid hatt kontakt med andre samfunn, og forfatterne dokumenterer hvordan denne kontakten skifter karakter og i økende grad griper inn i lokale livsvilkår. Et gjennomgående perspektiv i lydboka er hvordan samene på ulikt vis forholder seg til disse endringene og utformer sine liv i møtet mellom det hjemlige og det fremmede.
 

Vis mer
Forfatterne diskuterer inngående aktuelle spørsmål som tilkomst av samisk etnisitet, eksistensen av samiske rettigheter til områder og ressurser, tamreindriftens oppkomst og prosessen rundt kristningen av samene. De forteller hvordan den samiske historien er preget av endring og geografisk variasjon, men også av vedvarende tradisjoner og fellestrekk. I varierende grad har samene alltid hatt kontakt med andre samfunn, og forfatterne dokumenterer hvordan denne kontakten skifter karakter og i økende grad griper inn i lokale livsvilkår. Et gjennomgående perspektiv i lydboka er hvordan samene på ulikt vis forholder seg til disse endringene og utformer sine liv i møtet mellom det hjemlige og det fremmede.
 

Vis mer
Spilletid: 12:38:00
Serietittel:
Språk: Bokmål
Utgitt: 09.08.2022
ISBN: 9788202769932

Spilletid: 12:38:00
Serietittel: Samenes historie
Språk: Bokmål
Utgitt: 09.08.2022
ISBN: 9788202769932
Forfatterne diskuterer inngående aktuelle spørsmål som tilkomst av samisk etnisitet, eksistensen av samiske rettigheter til områder og ressurser, tamreindriftens oppkomst og prosessen rundt kristningen av samene. De forteller hvordan den samiske historien er preget av endring og geografisk variasjon, men også av vedvarende tradisjoner og fellestrekk. I varierende grad har samene alltid hatt kontakt med andre samfunn, og forfatterne dokumenterer hvordan denne kontakten skifter karakter og i økende grad griper inn i lokale livsvilkår. Et gjennomgående perspektiv i lydboka er hvordan samene på ulikt vis forholder seg til disse endringene og utformer sine liv i møtet mellom det hjemlige og det fremmede.
 

Vis mer
Forfatterne diskuterer inngående aktuelle spørsmål som tilkomst av samisk etnisitet, eksistensen av samiske rettigheter til områder og ressurser, tamreindriftens oppkomst og prosessen rundt kristningen av samene. De forteller hvordan den samiske historien er preget av endring og geografisk variasjon, men også av vedvarende tradisjoner og fellestrekk. I varierende grad har samene alltid hatt kontakt med andre samfunn, og forfatterne dokumenterer hvordan denne kontakten skifter karakter og i økende grad griper inn i lokale livsvilkår. Et gjennomgående perspektiv i lydboka er hvordan samene på ulikt vis forholder seg til disse endringene og utformer sine liv i møtet mellom det hjemlige og det fremmede.
 

Vis mer
Spilletid: 12:38:00
Serietittel:
Språk: Bokmål
Utgitt: 09.08.2022
ISBN: 9788202769932

Lyst til å kjøpe lydboka?

Kjøp for 599 kr *

Lyst til å kjøpe lydboka?

Kjøp for 599 kr

Lyst til å kjøpe lydboka?

Kjøp for 599 kr